Aad van Rijswijk

Hillegom, 03-05-2021

 

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Aad van Rijswijk na een kort ziekbed toch nog plotseling is overleden op 2 mei jongsleden.

 

Aad was sinds midden 1979 een gewaardeerde kracht van ons bedrijf waar hij op diverse afdelingen werkzaam was en als laatste als teamleider de afdeling rollen onder zijn hoede had.

 

Aad heeft in zijn meer dan 41-jarige carrière tot op zijn laatste dag op positieve wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van ons bedrijf, niet alleen als medewerker en teamleider van onze diverse productieafdelingen maar ook als lid van de bedrijfsbrandweer, de latere BHV.

 

We zullen ons Aad herinneren als een medewerker bij wie organiseren en het uitvoeren van 5S met de paplepel was ingegoten. Dit is op zijn afdeling duidelijk terug te zien.

 

Aad is helaas maar 60 jaar geworden.

 

Wij wensen Louise en de rest van de familie veel sterkte toe in het verwerken van dit plotselinge verlies.

 

Zodra ons iets bekend is over de uitvaart zullen wij u daarover berichten.